Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

 • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
 • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
 • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Phó ban Kiểm soát Nội bộ tập đoàn Mai Linh

Nơi Làm Việc Hồ Chí Minh
Cấp Bậc Quản lý
Hình Thức Nhân viên chính thức
Bằng Cấp Đại học
Kinh Nghiệm 3 - 5 Năm
Mức Lương Lương thỏa thuận
Ngành nghề Kế toán / Kiểm toán, Quản lý điều hành, Tài chính / Đầu tư
Hạn Chót Nhận Hồ Sơ Không giới hạn
Chia sẻ Facebook Linkedin Twitter Google Plus Lưu việc làm này

Phúc Lợi

 • Máy tính xách tay
 • Bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Phụ cấp
 • Đồng phục
 • Thưởng
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Công tác phí
 • Phụ cấp thâm niên
 • Chế độ nghỉ phép

Mô Tả Công Việc

I. TÓM TẮT CÔNG VIỆC:

 • Thực hiện công tác kiểm soát, đánh giá về tính đúng đắn, hợp lý của các tài liệu, số liệu kế toán và báo cáo quyết toán, kiểm soát các báo cáo tài chính và báo cáo quản trị.
 • Kiểm tra tính kịp thời, đầy đủ, khách quan, trung thực của các số liệu phản ánh trên sổ sách, chứng từ, báo cáo tài chính tại công ty và các công ty thành viên.
 • Kiểm tra việc tuân thủ các chính sách, quy chế tài chính , quy trình kế toán của MLG và của bộ tài chính, cũng như việc đánh giá tính chính xác của các báo cáo tài chính và báo cáo quản trị.
 • Kiểm tra, soát xét, đánh giá các thông tin kinh tế, tài chính đã và đang cũng như sẽ phát sinh trong quá trình hoạt động của Công ty và công ty thành viên. Thẩm định tính khả thi của các kế hoạch kinh doanh tại công ty và các công ty thành viên.
 • Tư vấn, hỗ trợ và đề xuất hướng quản lý tài chính hiệu quả cho công ty và các công ty thành viên về các nghiệp vụ chuyên môn.
 • Báo cáo kịp thời các vấn đề còn tồn tại về tài chính trong hoạt động SXKD tại công ty và công ty và các công ty thành viên.
 • Tổng hợp báo cáo kiểm soát định kỳ, đánh giá về kết quả kiểm tra, kiểm soát (hàng tháng, quý, năm) hoặc đột xuất tại công ty và các công ty thành viên.
 • Đề xuất, tham mưu cho cấp trên trực tiếp các hướng xử lý sai phạm, vấn đề tồn tại và các vấn đề có liên quan theo yêu cầu cho quản lý cấp trên. Đồng thời kiến nghị giải pháp ngăn ngừa các sai phạm đã và đang xảy ra hoặc có thể sẽ xảy ra.
 • Giám sát các giải pháp để chỉnh sửa, khắc phục, hoàn thiện đối với các vấn đề mà KSTC đã ghi nhận và kiến nghị.
 •  Tổ chức kiểm soát tình hình loại bỏ các lãng phí và tổn thất bảo đảm việc sử dụng các nguồn lực đúng mục đích, đúng yêu cầu theo quy định của Luật pháp và công ty.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp trên.

II. TRÁCH NHIỆM:

 • Chịu sự phân công của trưởng Ban KSNB MLG
 • Chịu trách nhiệm, và thực hiện các công việc được giao
 • Trình bày những điểm chưa phù hợp so với quy chế của bộ tài chính và của MLG.
 • Tiến hành xây dựng, đề xuất lên trưởng, phó phòng ban hành các thủ tục, biện pháp kiểm tra, kiểm soát hệ thống kế toán, tài chính cho công ty mẹ và các công ty thành viên khi được HĐQT phê duyệt.
 • Thực hiện các cuộc kiểm tra, soát xét trong nội bộ theo nhiệm vụ kế hoạch và chương trình kiểm soát đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc theo yêu cầu đột xuất.
 • Báo cáo kịp thời các vấn đề còn tồn tại về tài chính trong hoạt động SXKD tại các công ty và công ty thành viên.
 • Đề xuất, tham mưu các hướng xử lý sai phạm, vấn đề tồn tại và các vấn đề có liên quan theo yêu cầu cho quản lý cấp trên trực tiếp.
 • Giám sát các giải pháp để chỉnh sửa, khắc phục, hoàn thiện đối với các vấn đề mà KSTC đã ghi nhận và kiến nghị.

III. QUYỀN HẠN:

 • Quyền yêu cầu đơn vị được kiểm toán cung cấp, giải trình các thông tin, tài liệu liên quan phục vụ cho việc kiểm toán.
 • Quyền chủ động thực hiện các nhiệm vụ của mình.
 • Được quyết định trong quyền hạn cho phép.
 • Đề xuất, góp ý kiến những điều chưa phù hợp trong quản lý tài chính đơn vị trực thuộc.
 • Quyền yêu cầu và giám sát các hoạt động khắc phục, hoàn thiện đối với các vấn đề mà KSTC đã ghi nhận và kiến nghị.

Yêu Cầu Công Việc

I. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:

 • Chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học Tài chính kế toán
 • Nghiệp vụ: Tài chính kế toán
 • Ngoại ngữ: English – lever B
 • Tin học: Tin học văn phòng

II. Kinh nghiệm: 03 - 05 năm

III. Kỹ năng: Phân tích, phán đoán.

IV. Phẩm chất: Trung thực.

V. Yêu cầu khác: (nếu có)

 • Độ tuổi: từ 30 tuổi.
 • Sức khỏe: tốt
 • Nhân dáng: ưa nhìn

Mọi Người Cũng Xem

Gia nhập cùng MAI LINH

Kết nối với chúng tôi. Vì sao?

Kết nối với MAI LINH

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.