Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Phó ban Tài Chính

Work Location Ho Chi Minh
Job Level Vice Director
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 3 - 5 Years
Salary Competitive
Industry Customer Service, Accounting / Auditing / Tax, Freight / Logistics / Warehouse
Deadline to Apply 06/09/2019
Share Facebook Linkedin Twitter Google Plus Save to my jobs

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

- Tham mưu xây dựng và kiện toàn hệ thống quản lý tài chính - kế toán phù hợp với các quy định của pháp luật và đặc điểm Công ty.
- Lập kế hoạch tài chính công ty, phân tích, dự báo tình hình tài chính của Công ty, đề xuất giải pháp về tài chính đạt được hiệu quả cao nhất.
- Lập kế hoạch phân bổ nguồn vốn từng thời điểm cụ thể phù hợp.
- Đánh giá hiệu quả của từng dòng sản phẩm, dịch vụ.
- Kiểm soát và điều hành các công việc phòng Kế Tài chính.

Job Requirement

- Có kỹ năng giao tiếp và làm việc đội nhóm tốt.
- Trung thực, nhiệt tình, cầu tiến và chịu áp lực công việc cao.
- Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Kinh nghiệm quản lý Tài chính, kế toán.
- Ưu tiên: Có kinh nghiệm sử dụng phần mềm kế toán Oracle.

People also viewed

MAI LINH Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.